Tốc độ tối đa với Nginx
+ Xử lý file tĩnh một cách mạnh mẽ
+ Nginx server giúp tăng tốc và bảo mật website
+ Nginx được tích hợp cho dịch vụ Hosting, VPS để đạt được hiệu năng cao nhất.

Tăng tốc xử lý PHP với PHP 7
+ PHP 7 là phiên bản PHP mới nhất, rất nhiều cải thiện công nghệ giúp tăng tốc độ xử lý PHP gấp 2 lần
+ PHP 7 Được WordPress, Xenforo, Joomla, Opencart, Drupal khuyên sử dụng
+ Tất cả dịch vụ Hosting, VPS, Server của ERRORVN đều đã áp dụng PHP 7

Bảo mật và ổn định với Litespeed và Cloudlinux
+ Cloudlinux là công nghệ bản quyền và cao cấp, giúp ngăn chặn tấn công local attack, đảo bảo hệ thống ổn định và bảo mật
+ Litespeed Enterprise cũng là công nghệ bản quyền được ERRORVN sử dụng, xử lý PHP nhanh và ổn định gấp 2 lần Apache
+ Tất cả máy chủ Hosting tại ERRORVN đều sử dụng Litespeed và Cloudlinux, đem lại chất lượng tốt nhất